• Inkscape-tutorial.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji celów prowadzenia akcji marketingowych, polegających na przesłanie informacji o nowych materiałach znajdujących się w portalu, zmianach wprowadzonych w funkcjonowaniu portalu oraz w celu informowania o akcjach promocyjnych organizowanych przez administratora danych, wyłącznie za zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu Użytkownika o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie takiej zgody jest jednoznaczne z permanentnym usunięciem danych z bazy.
  • Inkscape-tutorial.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Usługodawca stosuje szczególne zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności Użytkowników i ochroną ich danych osobowych, w tym dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych.
  • W szczególności Inkscape-tutorial.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nie upoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  • Inkscape-tutorial.pl sprawuje kontrole nad procesem przetwarzania danych oraz nie udostępnia ich nikomu innemu.
  • Dane podawane przez Użytkownika w trakcie zapisywania się na newsletter są wykorzystywane wyłącznie do celów przesyłania informacji o zmianach na portalu, nowych materiałach dostępnych na portalu oraz w celu informowania o akcjach promocyjnych.
  • Inkscape-tutorial.pl wykorzystuje adresy IP wyłącznie do zbierania ogólnych informacji statystycznych.